Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Chodzi właśnie o to, żeby się nie przyzwyczaić, bo przyzwyczajenie to koniec. Chodzi o to, żeby nigdy nie nabrać rutyny, bo rutyna to koniec.
— Marek Hłasko
9138 f729
1694 2aaa 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaMrsDarkness MrsDarkness
Na swojej drodze spotykamy tysiące osób, całkowicie nam obojętnych, aż nagle trafisz na tę jedną jedyną, która odmieni twoje życie. Na zawsze.
— miłość, narkotyki i inne używki
Każdy czasem czuje, że życie straciło sens, i chyba każdy musi to przeżyć. To niemal jak krok w dorosłość, inicjacja. Jeśli się choć raz nie wrzeszczało tak w opętaniu w stronę wzburzonego morza, do księżyca lub na rodziców, nie można dorosnąć. Księżniczka i książę Beztroscy to przeklęte istoty, którym wstrzyknięto jakiś środek odurzający prosto w duszę. My, którzy żyjemy, musimy wiedzieć co to rozpacz.
— Henning Mankell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapassionative passionative
Że mój świat jest trochę inny
że nie równam do szarzyzny
i że coś innego czytam
że nie tak jak pan zasypiam
że kolorów widzę więcej
pańskich świętych dni nie święcę
i że maski nie zakładam
to jest tylko moja sprawa...
— Jerzy Andrzej Masłowski
Reposted fromsaphirka saphirka viapassionative passionative
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, 
czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając.
— E.Niewińska
Reposted fromwynne wynne viapassionative passionative
5116 2a37
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapassionative passionative
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Ziemiański Andrzej- Achaja
Reposted fromnictuniema nictuniema viapassionative passionative
0098 8668
Reposted frommisza misza viapassionative passionative
Pani pachnie jak tuberozy.
To nastraja i to podnieca
A ja lubię tuman narkozy,
A najbardziej – gdy jest kobieca
Mówię ładnie? I melodyjnie?
Zdania perlę jak z pereł kolię?
Pani patrzy – melancholijnie…
Skąd ma pani tę melancholię?
— Tuwim
6025 f3e5 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viapassionative passionative
  (...)
Przysięgam wam, że płynie czas!
Że zabija rany - przysięgam wam!

Tylko dajcie mu czas,
 Dajcie czasowi czas...
— E. Stachura
Reposted fromwish78 wish78 viajointskurwysyn jointskurwysyn

Deep Blue by Simon Roy.

5171 21c0 500
6183 c072 500

Italy, 1960

Reposted fromSuzi Suzi viajointskurwysyn jointskurwysyn
6305 d6c7
Reposted frommisza misza viajointskurwysyn jointskurwysyn
8156 3753 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaRecklessKid RecklessKid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl