Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal viasuzannekhaleen suzannekhaleen
Po mojej głowie, czasem się ich boję, chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia..
— Strachy na Lachy
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
5715 5659
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
Nie przestrasz się, proszę, gdy poczujesz moje wargi na szyi. Nie chciałem całować, to tylko bezradna miłość"
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
2976 63fb 500
Reposted fromyouthless youthless viaemptywardrobe emptywardrobe
Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą. Krążą blisko wśród nas ot tak, dając chętnym szczere złoto.
— Akurat
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
Xavier Dolan by Shayne Laverdière
Reposted fromtwice twice viatedibea tedibea
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatedibea tedibea
7634 dd47
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viatedibea tedibea
Reposted frombluuu bluuu viacouples couples
5454 4cd7
5363 a858

Dosyć wcześnie, bo już w szkole, zorientowałem się, że nie nadaję się do niczego

— Tadeusz Różewicz "Kartoteka"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viawerterowska werterowska
A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawerterowska werterowska
Może jutro zgaśnie Słońce. Przecież może.
— EDWARD STACHURA "Pokocham ją siłą woli"
5191 1c7a
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabackground background
8677 cb62 500

chromeus:

The Birth of Venus (La Naissance de Vénus), William-Adolphe Bouguereau

Reposted fromLittleJack LittleJack viabackground background
Kiedyś popełnił błąd. Nie wiem, czy w ogóle o nim wie. Stał na brzegu rzeki, słuchając czegoś po drugiej stronie, czegoś, czego nigdy nie słyszał, ale o czym zawsze wiedział. Zamiast jednak przebyć rzekę, wsłuchiwał się dopóty, póki zdołał wytrzymać, a potem odwrócił się i oddalił tą samą drogą, którą przyszedł. Nigdy więcej nie tego usłyszał. Powinien wtedy przejść tę rzekę.
— ,,Oko dnia''- Jonathan Carroll
Reposted fromaynis aynis viajointskurwysyn jointskurwysyn
5577 751a 500
Reposted fromacarro acarro viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl